کودک روستایی

نوشته شده توسط:مرتضی داودی | ۱ دیدگاه
[کودک روستایی] تصویر کودک روستایی که در روستای کوهمیتگ سرباز ثبت شده است. نظر یادتون ن...