حصیر بافی -هنر دستان زنان بلوچ

نوشته شده توسط:مرتضی داودی | ۰ دیدگاه
 [حصیر بافی] هنر دست زنان بلوچ درست کردن حصیر از برگ درخت...

چرا سوزن‌دوزی بلوچ به عنوان لباس فاخر سال ایران انتخاب شد؟

نوشته شده توسط:مرتضی داودی | ۰ دیدگاه
[لباس بلوچی لباس فاخر سال] سوزن‌دوزی بلوچ پس از آنکه سال‌ها قبل مفتخر به دریافت مهر اصالت از سازمان یونسکو شد، امسال به عنوان فاخرترین لباس ملی معرفی و "نشان فاخر ملی ایران" را دریافت کرد.