فروشگاه و نمایشگاه دائمی سفال وصنایع دستی میراث کهن بلوچستان

نوشته شده توسط:مرتضی داودی | ۱ دیدگاه
[سفال کلپورگان] «ثبت خاطرات شیرین درموزه محلی میراث کهن بلوچستان» ✔️موزه سفال«کلپورگان» دومین موزه زنده دنیا واولین موزه زنده کشور عزیزمان ایران که حیات هفت هزار ساله را تداوم بخشیده و نقوش سفالینه هایش هزاران سال بدون تغییر و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. ✔️کلپوره» نام گیاهی با مصرف دارویی...