موفقیت در زندگی

نوشته شده توسط:مرتضی داودی | ۰ دیدگاه
    کل هستی را انرژی‌ای فرا گرفته است که از تو محافظت می‌کند و مراقب توست. این انرژی همیشه در دسترس است، اما اگر تو از آن بی‌بهره هستی، فقط خودت مقصری! اگر تو درهایت را بسته نگاه داری ممکن است با وجود درخشش خورشید در آسمان، در تاریکی به سر بری! در مورد خداوند نیز اینگونه است ... عشق خداوند هموار...